VR Rehab2020-08-24T09:45:08+00:00

FREMTIDENS REHABILITERING 

For at være i overensstemmelse med de stigende krav til kvalitativ træning, samtidig med at omkostningerne reduceres, har
vi udviklet et VR-rehabiliterings værktøj baseret på følgende 4 faktorer, som vi mener er afgørende for en vellykket rehabilitering:

Terapeutiske metoder

En digitaliseret rehabiliteringsproces skabt fra traditionelle terapeutiske metoder sikrer, at terapeuten kan finde sig selv i den nye digitale verden.

Data-drevet

Kontinuerlig screening og evaluering af patienten gennem dataopsamling hjælper terapeuten i den daglige træning og sikrer at patienten får den bedst mulige personlige rehabilitering.

Motivation

En sjov træningssession forøger patientens motivation, livskvalitet og effekten af træningen.

Intensitet

Repetition og høj intensitet er altafgørende for en effektiv rehabilitering

VISION

VR-Rehab’s vision er at skabe Danmarks førende VR-rehabiliterings platform.
Vores mål er at levere et brugervenligt genoptræningsredskab som gør det let for både
kommuner og private at anvende VR-genoptræning på alle deres borgergrupper.

REHUB

VR-Rehab har skabt ReHub platformen, som indeholder alt nødvendig software til en effektiv og brugervenlig træning i VR.
ReHub er skabt med patienten i fokus; der er mulighed for at screene borgeren med velkendte terapeutiske screeningsredskaber,
og træningen kan tilpasses til den enkelte borger så den virtuelle verden passer perfekt til borgerens fysiske og kognitive formåen.
Træningen foregår i specielt-udviklede træningsapplikationer, som er udviklet med fagpersoner og borgere. Patientens fremgang kan følges gennem
data-drevet patientanalyse, og der kan tilføjes 
daglige noter. Alt dette kan overføres til EPJ, så fagpersoners tidsforbrug på dokumentering reduceres.

TEKNOLOGI

For at sikre nem og lige til opsætning og brug af VR som træningsredskab
tilbyder vi en komplet pakkeløsning til VR-træning med den nødvendige hardware.

Tomorrow’s Technology, Today.

  • Oplæring af personale gennem introkursus i VR-rehabilitering

  • Rengøringsprocedure, så personalet nemt kan holde udstyret rent

  • Systemet klagøres til træning af borger på kun 2 minutter

  • Terapeutvenlig plug&play vogn med alt nødvendigt udstyr til VR-træning

Prøv VR og ReHub platformen

Kontakt os hvis du er interesseret i ReHub platformen og ønsker at afprøve den med dine borgere.

Kontakt os

Simpelt møbel med alt nødvendigt udstyr til at gennemføre en effektiv VR rehabilitering. Udviklet med terapeuter, for at sikre at enhver kan anvende systemet uden oplæring i opsætning af VR og computer. Udstyr består af HTC Vive (VR brille), computer og alle nødvendige kabler som er gemt i den mobile plug&play vogn som sikrer, at man som fagperson kun har adgang til det udstyr, man skal bruge under træningen. Vi underviser desuden i brugen af systemet, for at sikre en hurtig og solid implementering af produktet i en travl hverdag.

VR Handske udviklet af specielt antibakterielt materiale med fysiske sensorer som tillader finmotorisk træning af hånd i VR, som derved sikrer en større overførbarhed fra den virtuelle til den virkelige verden. Udstyr består af Hi5 VR Handske, HTC Vive Trackers samt engangshandsker, som sikrer den bedste oplevelse af finmotorisk træning i VR. Hertil følger der specialudviklet software, som tilpasser og kalibrerer handsken til den enkelte borger. VR-Rehab underviser  jer i brugen, for at sikre den optimale implementering af produktet i en travl hverdag.

ReHub Home er VR-Rehab’s software til hjemmebrug, udviklet med henblik på fysisk og kognitiv træning af borgere i eget hjem, plejehjem samt velegnet til selvtræning på klinikker. ReHub Home styres gennem Vive Focus, HTC’s standalone VR brille som kommer til Danmark i 2019. Der er et stort potentiale i selvtræning gennem simple trænings-applikationer, og da borgeres fremgang kan monitoreres på afstand, kan der frigøres flere ressourcer til de borgere, som ikke kan gennemføre en træning alene. Derudover er der mulighed for eksponeringsterapi, virtuel bostøtte og meget mere.

USE CASES

Vi har udviklet vores løsninger sammen med fagpersonale og borgere. Her kan du læse nogle af disse historier.

KONTAKT OS I DAG

Du er velkommen til at kontakte os  med eventuelle spørgsmål, ønsker om
samarbejde eller hvis du ønsker at  få en demonstration af ReHub.

Følg os på sociale medier

Hold dig opdateret med vores seneste nyheder.

VR REHAB

Vesterbro 84, 9000 Aalborg, Denmark

Phone: +45 31 71 48 69

Email: contact@vr-rehab.dk