VR Rehab2019-01-15T11:23:26+00:00

FREMTIDENS REHABILITERING 

For at være i overensstemmelse med de stigende krav til kvalitativ træning, samtidig med at omkostningerne reduceres, har vi udviklet et VR-rehabiliterings værktøj til at sikre overholdelse baseret på følgende 4 faktorer. Vi mener, at disse 4 faktorer er afgørende for en vellykket rehabilitering.

Terapeutiske metoder

En digitaliseret rehabiliterings proces skabt fra traditionelle terapeutiske metoder vil sikre terapeuten kan finde sig selv i den nye digitale verden.

Data-drevet

Kontinuerlig screening og evaluering af patienten gennem data opsamling vil hjælpe terapeuten i den daglige træning samt sikre patienten får den bedst mulige personlige rehabilitering.

Motivation

En sjov trænings session vil forøge patientens motivation, livskvalitet og effekten af træningen.

Intensitet

Repetition og høj intensitet er altafgørende for en effektiv rehabilitering

VISION

VR-Rehab’s vision er at skabe Danmarks førende VR-rehabiliterings platform til gavn for alle påvirkede parter, klinik, fagperson samt borgeren. Vores mål er at skabe ReHub, rehabiliterings hub, et simpelt brugervenligt redskab som sikre kommuner og private kan anvende nye teknologier og metoder på alle deres borgergrupper.

REHUB

VR-Rehab har skabt ReHub platformen, en platform som indeholder alt nødvendig software til en effektiv og brugervenlig træning i VR. ReHub er skabt med patienten i fokus; der er mulighed for at screene borgeren i velkendte terapeutiske screenings redskaber. Tilpasse træningen til den enkelte borger så den virtuelle verden passer perfekt til borgerens fysiske og kognitive formåen. Træne i special udviklet træningsapplikationer, designet med fagpersoner og borgere. Følge patientens fremgang gennem data-drevet patient analyse, samt tilføje dagens noter. Alt dette kan overføres til EPJ for at reducere fagpersoners tidsforbrug på dokumentering.

TEKNOLOGI

For at sikre den mest optimale implementering og brug af VR som træningsredskab tilbyder vi ikke kun software, men en komplet løsning i en VR-træningspakke.

Tomorrow’s Technology, Today.

  • Oplæring af personale gennem intro kursus i VR-rehabilitering

  • Rengøringsprocedure som hjælper personalet holde alt rent

  • 2 minutter opstart – Klargøring til træning af borger

  • Terapeutvenlig plug&play vogn med alt nødvendigt udstyr til VR-træning

Prøv VR og ReHub platformen

Kontakt os hvis du er interesseret i ReHub platformen og ønsker at afprøve dette på dine borgere.

Kontakt os

Simpelt møbel med et alt udstyr nødvendig til at gennemføre en effektiv VR rehabilitering, udviklet med terapeuter for at sikre at enhver kan anvende systemet uden oplæring i opsætning af VR og computer. Udstyr består af HTC Vive (VR brille), computer og alle nødvendige kabler som er gemt i den mobile plug&play vogn som sikre at man som fagperson kun har adgang til det udstyr man skal bruge under træningen. Brugen af dette undervises af VR-Rehab for at sikre den optimale implementering af produktet i den travle hverdag i klinikken.

VR Handske udviklet af specielt antibakteriel materiale og fysiske sensorer som tillader finmotorisk træning af hånd i VR og derved sikre en større overførbarhed fra den virtuelle til den virkelige verden. Udstyr består af Hi5 VR Handske, HTC Vive Trackers samt engangshandsker som sikre den bedste oplevelse af finmotorisk træning i VR. Hertil følger der special udviklet software som tilpasser og kalibrere handsken til den enkelte borger. Brugen af dette undervises af VR-Rehab for at sikre den optimale implementering af produktet i den travle hverdag i klinikken.

ReHub Home er VR-Rehab’s software udviklet med henblik fysisk og kognitiv træning af borgere i eget hjem, plejehjem samt selvtræning hos klinikker. ReHub Home styres gennem Vive Focus, HTC’s standalone VR brille som kommer til Danmark i 2019. Der er et stort potentiale i selvtræning gennem simple trænings applikationer. Mulighed for at monitorere borgere på større afstand og derved flytte ressourcer til de som ikke kan gennemføre en træning alene. Derudover mulighed for eksponerings terapi, virtuel bostøtte og meget mere.

USE CASES

Vi har udviklet vores løsninger sammen med fagpersonale og borgere. Her kan du læse nogle af disse historier.

KONTAKT OS I DAG

Kontakt os hvis du er interesseret i ReHub og ønsker at afprøve dette på dine borgere, hvis du er interesseret i et samarbejde eller ønsker mere information ang. forsknings- og evidensbaseret VR-udvikling.

Follow us On Social Media

Hold dig opdateret med vores seneste nyheder.

VR REHAB

Nytorv 18, 2 sal, 9000 Aalborg, Denmark

Phone: +45 28906382
Email: contact@vr-rehab.dk